КОМПАНИЙН НЭГЖҮҮД

ХАЯГ

ЦАГИЙН ХУВААРЬ

ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ДУГААР


Албан тушаал, хэсэг

Ажлын өрөөний утас

Ажлын цаг

 

1

2

3

4

5

6

 

  1.  

УБЦТС ТӨХК-ийн төв байр

ХУД, 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө – 45 

/Хуучнаар Цагаан хаалганы баруун талд 150 м/

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00

Хүлээн авах ажилтан

11-342420

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00

 

      2. 

Мэдээлэл лавлагааны алба

-

Даваа – Баасан 08:00 – 21:00

Бямба – Ням

10:00 – 18:00

Дуудлагын мэргэжилтнүүд

70047004

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00

 

      3. 

Диспетчерийн алба

Даваа - Ням

24 цаг

Ээлжийн инженерүүд

70047004

Даваа - Ням

24 цаг

 

ТҮГЭЭХ ТӨВҮҮД


1

2

3

4

5

6


     4. 

Баруун түгээх төв

ХУД, 3-р хороо, Ажилчны гудамж 

/ДЦС-3 ТӨХК-ийн урд талд/

Даваа - Ням

24 цаг

Дарга

11-341971 

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00


Ашиглалт үйлчилгээний  хэсгийн ахлагч

70141074


Агаарын сүлжээний засвар үйлчилгээний     хэсгийн ахлагч

-


Кабель сүлжээний  засвар үйлчилгээний хэсгийн  ахлагч

-


Угсралтын  хэсгийн ахлагч

-


Шуурхай үйлчилгээний  хэсэг

70047004

Даваа - Ням

24 цаг


     5. 

Зүүн түгээх төв

СБД, 10-р хороо, Их тойруу /Хэвлэлийн хүрээлэнгийн хойд талд/

Даваа - Ням

24 цаг

Дарга

11-350848

Даваа-Баасан
09:00-18:00


Ашиглалт үйлчилгээний   хэсгийн ахлагч

70141080


Агаарын сүлжээний засвар үйлчилгээний      хэсгийн ахлагч

-


Кабель сүлжээний  засвар үйлчилгээний   хэсгийн ахлагч

-


Угсралтын хэсгийн ахлагч

-


Шуурхай үйлчилгээний   хэсгийн ахлагч

70047004

Даваа - Ням

24 цаг


     6. 

Өндөр хүчдэл түгээх төв

ХУД, 3-р хороо, Дунд гол гудамж /Витафитын үйлдвэрийн зүүн талд/

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00

Дарга

11-342420

/301/

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00


Ахлах инженерүүд

11-342420

/302/


      7. 

Зуунмод түгээх төв

Төв аймаг, Зуунмод сум, Номт баг /Тээвэрчдийн цэцэрлэгийн зүүн талд/

Даваа - Ням

24 цаг

Дарга

70273244

Даваа-Баасан
09:00-18:00


Ашиглалт үйлчилгээний   хэсгийн ахлагч

70272522


Шуурхай үйлчилгээний   хэсгийн ахлагч

70047004

Даваа - Ням

24 цаг


     8. 

Налайх түгээх төв

НД, 2-р хороо Жаргалантын гудамж 

/Аврах ангийн зүүн талд/

Даваа - Ням

24 цаг

Дарга 

70232411

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00


Ашиглалт үйлчилгээний   хэсгийн ахлагч

70232328


Шуурхай үйлчилгээний  хэсэг

70232269

Даваа - Ням

24 цаг


ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТӨВ


1

2

3

4

5

6


     9. 

Хан-Уул хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв

ХУД, 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө – 45 

/Хуучнаар Цагаан хаалганы баруун талд 150 м/

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00

Дарга 

11-345905

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00


Борлуулалтын хэсгийн ахлагч

11-341732


Авлагын хэсгийн ахлагч

11-345910


Техник үйлчилгээний  хэсгийн ахлагч

11-345904


Тоолуурын хэсгийн ахлагч

11-345904


Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхимын ахлагч

70047004

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00


    10. 

Баянгол хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв

БГД, 19-р хороо, Дамдинбазарын гудамж /4-р хорооллын 56, 57 байрны дунд/

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00

Дарга 

11-362622

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00


Борлуулалтын  хэсгийн ахлагч

-


Авлагын хэсгийн ахлагч

11-361864


Техник үйлчилгээний  хэсгийн ахлагч

11-362925


Тоолуурын  хэсгийн ахлагч

11-362761


Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхимын ахлагч

70047004

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00


    11. 

Баянзүрх хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв

БЗД, 15-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө /Бөхийн өргөөний зүүн урд, 13-р хорооллын 4-р байрны урд талд/ 

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00

Дарга 

11-450325

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00


Борлуулалтын  хэсгийн ахлагч

90180116

/ажлын/


Авлагын хэсгийн ахлагч

11-451469


Техник үйлчилгээний  хэсгийн ахлагч

86180250

/ажлын/


Тоолуурын хэсгийн ахлагч

86180162

/ажлын/


Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхимын ахлагч

70047004

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00


    12. 

Сонгинохайрхан хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв

СХД19–р хороо 21-р хороолол 

/62-р сургуулийн урд талд/

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00

Дарга 

70001753

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00


Борлуулалтын хэсгийн  ахлагч

-


Авлагын хэсгийн ахлагч

70006144


Техник үйлчилгээний  хэсгийн ахлагч

-


Тоолуурын хэсгийн ахлагч

-


Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхимын ахлагч

70047004

 


Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхим - 2

СХД, 7-р хороо Баянхошууны тойрог дээр


    13. 

Чингэлтэй хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв

ЧД, 2-р хороо, Бакула Ренбүүчийн гудамж /С1 ТВ-ийн урд талд/

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00

Дарга 

70120160

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00


Борлуулалтын  хэсгийн  ахлагч

70120163


Авлагын хэсгийн ахлагч

70120168


Техник үйлчилгээний  хэсгийн ахлагч

70120164


Тоолуурын хэсгийн  ахлагч

70120165


Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхимын ахлагч

70047004

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00


    14. 

Сүхбаатар хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв

СБД, 10-р хороо, Их тойруу /Хэвлэлийн хүрээлэнгийн хойд талд/, Зүүн Түгээх төвийн байр

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00

Дарга 

70136560

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00


Борлуулалтын хэсгийн  ахлагч

-


Авлагын хэсгийн ахлагч

70136558


Техник үйлчилгээний хэсгийн ахлагч

70136557


Тоолуурын ахлагч

70136554


Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхимын ахлагч

70047004

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00


Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхим - 2

СБД, 15-р хороо, Дамбадаржаагийн гудамж, 58-р сургуулийн баруун талд


    15. 

Зуунмод хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв

Төв аймаг, Зуунмод сум Номт баг /Аймгийн ЗДТГ-ын зүүн талд/

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00

Дарга 

70272412

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00


Борлуулалтын хэсгийн  ахлагч

70272481


Авлагын хэсгийн ахлагч

70272468


Тоолуур, техник үйлчилгээний хэсгийн     ахлагч

70272522


Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхимын ахлагч

70272000

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00


    16.

Налайх хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв

НД, 1-р хороо /Автобусны буудлын хойно/

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00

Дарга 

70233558

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00


Борлуулалтын хэсгийн  ахлагч

70233557


Авлагын хэсгийн ахлагч

70232156


Тоолуур, техник үйлчилгээний хэсгийн     ахлагч

70232158


Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхимын ахлагч

70233556

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00


    17. 

Зуслан хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв

ЧД, 19-р хороо Яргайтын зуслангийн автобусны буудлын дэргэд

Мягмар - Баасан

09:00 – 18:00

 

Бямба

09:00 – 18:00

Дарга 

11-342420 /310/

Даваа – Баасан 09:00 – 18:00


Борлуулалтын хэсгийн  ахлагч

11-342420 /311/


Авлагын хэсгийн ахлагч

11-342420 /313/


Тоолуур, техник үйлчилгээний хэсгийн  ахлагч

11-342420  /313/


Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхимын ахлагч

70047004

Даваа – Баасан

09:00 – 19:00

 

Бямба

10:00 – 16:00


 


Дуудлагын төв

Лавлагаа авах утас

7004-7004

И-мэйл хаяг

callcenter@ubedn.mn

ubedn_sanal@yahoo.com

Facebook

http://www.facebook/ubedn

Twitter

http://www.twitter.com/ubedn1

Онлайн үйлчилгээ

http://my.tog.mn

 

Sidebar Menu