Төлбөр төлөх дансны дугаарууд

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв (ХҮТ)

Төрийн банк

ХААН банк

Худалдаа хөгжлийн банк

Голомт банк

1

Хан-Уул ХҮТ

102100001178

5033026956

453001305

1102033206

2

Сонгинохайрхан ХҮТ

102100001052

5005055084

499007508

1701001011

3

Баянгол ХҮТ

102100001164

5034092204

499007597

1801009072

4

Сүхбаатар ХҮТ

102100001047

5020501950

453003528

1102016648

5

Баянзүрх ХҮТ

102100001220

5003141498

404002680

1201001470

6

Чингэлтэй ХҮТ

102500012326

5020778661

499179095

1105034251

7

Налайх ХҮТ

102100001071

5749013229

404002613

2105014836

8

Зуунмод ХҮТ

310000018534

5721010059

-

2705012432

9

Зуслан ХҮТ

102100001083

5038008148

499208155

2800003858

Бүх хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв

                                                 Төрийн сан: 100900000951

ХААН Экспресс банк: 5038022594

Анхаараарай!
1. “Гүйлгээний утга” хэсэгт 7 оронтой хэрэглэгчийн кодоо бичихээ мартуузай
2. Төлбөр хүлээн авагчийн нэр: УБЦТС