ЗУРАГ ТӨСӨВ ХИЙХ

Гүйцэтгэх захирлын 2015 оны 10 сарын 27 ны өдрийн А148 тоот тушаалаар Зураг төслийн ажлын үнийн Зам тээвэв, барилга хот байгуулалтын сайдын 2012 оны 182-р тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан "Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ" /БД 81-16-12/ -ийн дагуу тооцно.

Sidebar Menu