Шинэ холболтын төлбөр тооцох аргачлал

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК нь шинэ холболтын үйл ажиллагааг оновчтой болгох, “Холботын төлбөр тооцох аргачлал”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор байгууллагын дотооддоо мөрдөж буй шинэ холболтын хүсэлт хүлээн авах, зураг төсөл, барилга угсралтын ажил захиалах, тоног төхөөрөмж худалдан авах үйл ажиллагааны журмуудаа шинэчилж байна.

Sidebar Menu