ЧИНГЭЛТЭЙ ХҮТ

УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК-ИЙН  ЧИНГЭЛТЭЙ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТӨВ
 
 
Үйлчилгээний хүрээ: 
Чингэлтэй хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв нь Чингэлтэй дүүргийн 1-19, Баянгол дүүргийн 11, 23 дугаар хорооны зарим хэсэг буюу Баянхошууны Хөтөл, Нарангийн зүүн энгэр,Энхтайваны өргөн чөлөө Баруун 4 зам, Төв шуудангаас хойш доод Салхит хүртэл оршин суудаг айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах,  техникийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг эрхэлдэг.

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 31602 гэрээт хэрэглэгчтэй байна.
 
Ажил үүрэг
 1. Хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах
 2. Хэрэглэгчтэй гэрээ байгуулах, сүлжээнд холбох
 3. Хэрэглэгчдэд техникийн үйлчилгээ үзүүлэх
 4. Монгол Улсад зөвшөөрөгдсөн загварын цахилгаан эрчим хүчний 1 ба 3 фазын механик, электрон, импульсийн тоолуур, гүйдлийн трансформатор баталгаажуулах, суурилуулах
 5. Хэрэглэгчидтэй цахилгаан эрчим хүчний тооцоо хийж, орлого цуглуулах
 
 
 
Чингэлтэй хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв нь 102 ажилтантай ба Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхим, Техник үйлчилгээ, Тоолуур, Борлуулалт, Авлага барагдуулах, Нийтлэг үйлчилгээний гэсэн зургаан хэсгээр дамжуулан хэрэглэгчдэд дараах үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.  
 
Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхим
 1. Мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх
 2. Шинэ холболтын хүсэлт хүлээн авах
 3. “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ” байгуулах, сунгах, шилжүүлэх, цуцлах
 4. Цахилгаан эрчим хүчний төлбөр хүлээн авах
 5. Ажлын захиалга, дуудлага, санал хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авах
 6. Дуудлагын дагуу ажил хуваарилах, гүйцэтгэлд хяналт тавих 
Техник үйлчилгээний хэсэг
 1. Техникийн үйлчилгээ үзүүлэх
 2. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ сэргээх
 3. Нэгдсэн щит, тоноглолд үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээ хийх
 4. Шинэ холболтын хүсэлтийг газар дээр нь судлах
 5. 380B-оос доош хүчдэлийн түвшинд захиалгат үйлчилгээ үзүүлэх
Тоолуурын хэсэг
 1. Тоолуур суурилуулах, угсрах
 2. Тоолуурт үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээ хийх
 3. Тоолуур баталгаажуулах, лац тавих
 4. Тоолуурт хэмжилт хийх
Борлуулалтын хэсэг
 1. Тоолуурын заалт авах, бичилт хийх
 2. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний тооцоо хийх
 3. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээнд хэмжилт хяналт шалгалт хийх
 4. Хэрэглэгчийг цикл, маршрутад хуваарилах
Авлага барагдуулах хэсэг
 1. Хугацаандаа төлбөрөө хийгээгүй хэрэглэгчдэд мэдэгдэл хүргэх
 2. Гэрээний зөрчилтэй хэрэглэгчийн хэрэглээг түдгэлзүүлэх
 3. Төлбөрт алданги тооцох
 4. Төлбөрийн өртэй хэрэглэгчдээс авлага нэхэмжлэх
 5. Төлбөрийн өртэй хэрэглэгчтэй “Авлага хэсэгчлэн барагдуулах гэрээ” байгуулах
 6. Авлагыг шүүхээр шийдүүлэх
Нийтлэг үйлчилгээний хэсэг 
 1. Бичилт хийгдсэн тухай мэдээллийг цахим хэлбэрээр илгээх
 2. Төлбөрийн нэхэмжлэлийг хэрэглэгчдэд цахим шуудангаар хүргэх
 3. Цахилгаан эрчим хүчний орлогын бүртгэлд хяналт тавих, нэгтгэх
 
Хаяг
15171, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо Бакула Ренбучигийн гудамж 8/4 
Утас: 70047004  
 
Салбар танхим, кассуудын байршил:
 1. “Салбар танхим-2” ЧД-ийн 14-р хороо Завсрын буудал Кольцо дэлгүүрт
 2. “Хайлааст” касс: ЧД-ийн 15-р хороо Жавхлант сайхан хүнсний дэлгүүрийн 2 давхарт
 3. “Зурагт” касс ЧД-ийн 8-р хороо Сэтгэлийн цэнгүүн хүнсний дэлгүүрт
 4. “Дэнжийн мянга” касс ЧД-ийн 9-р хороо Хүчит шонхор захын урд Сэнгэнаран хүнсний дэлгүүрт
 5. “Яргайт” касс ЧД-ийн 18-р хороо Зигана хүнсний дэлгүүрт

Sidebar Menu