Төлөөлөн удирдах зөвлөл

УБЦТС ТӨХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга М.Баярмагнай 
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн А.Ариунболд  
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн А.Дагвадорж 
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дэд дарга
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн И.Лувсанцэрэн
Эрчим хүчний яамны Бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ш.Ганзориг 
Эрчим хүчний яамны Бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Алтантунгалаг
Эрчим хүчний яамны Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Ү.Батбаяр
Бэст буйдан ХХК-ийн захирал 
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Д.Балбар 
Тэтгэвэрт
 

Sidebar Menu